VFX: scopi drone, magnetic platform & power orb

Hallo en welkom. In deze blogpost ga ik vertellen over mijn creatieproces van de Visual Effects voor de Scopi Drone, Power Orb pick-up animaties en de hover VFX voor de magnetic platform. Dit is voor mij de eerste keer dat ik diep met VFX aan de slag ben gegaan dus er was veel te ontdekken. Bij een deel van dit proces heb ik dan ook met Luuk Driessen samengewerkt en zal hem dus zo nu en dan benoemen. Ik heb onder andere gewerkt met elementen zoals shader graphs, vfx graphs, unity animated sprite animation en particle systems.

Power Orb – Sprite Animated VFX

Laten we beginnen met mijn werk aan de pick-up vfx animaties voor de power orb, de eerste VFX die ik voor dit spel heb gemaakt.

Active Power Orb (links), Power Orb Trail (midden), Inactive Power Orb (rechts) – VFX door Luuk Driessen

Het idee van een collectie power orbs is dat het een soort puzzel is. Als speler is het de bedoeling dat je de orbs in de juiste volgorde oppakt om de puzzel te voltooien. De oppakbare/actieve orb is groter dan de rest en gloeid (zie “Active Power Orb (links)” in het bovenste plaatje). Als je zo’n actieve orb oppakt verdwijnd het en veranderd de volgende inactieve orb in een actieve orb (zie de loop van de “Power Orb Trail” in en bovenste plaatje).

Het idee van de power orb pick-up animaties is om meer flair te geven aan de overgang van opgepakte en verdwijnende orb naar inactieve en activerende power orb. En om binnen het thema van 80’s cartoon te blijven wordt hier veel gebruik gemaakt van animated flares.

Power Orb Pick-up VFX Moodboard

We zijn eerst begonnen met het maken van een moodboard voor de verschillende VFX onderdelen die de power orb pick-up animatie nodig had (zie bovenste plaatje). De onderdelen waren: een flare effect voor als de orb wordt opgepakt, een Unity trail effect die laat zien dat de energie verplaatst wordt naar de volgende powerorb, een splash effect voor als de energie bij de nieuwe orb aankomt en een sterkere flare/splash effect voor als de speler de laatste orb oppakt. Voor deze onderdelen hadden we simpele animate mock-ups gemaakt om een beter beeld te krijgen van wat we wilden:

Adobe Animate VFX Mock-ups

Hierna was het tijd om de VFX onderdelen daadwerkelijk in elkaar te zetten. Dit heb ik voor alles behalve de trail effect gedaan met 2D sprite animatie binnen Unity. Voor de standaard ‘orb pick-up flare’ (zie plaatje rechtsonder) waren de sprites al gemaakt door de art director: Alex Kentie. Hierbij moest enkel de Unity animatie wat aangepast worden en een glow shader erop gezet worden. Voor de ‘incoming energy splash’ effect (zie middelste plaatje vanonder) heb ik nieuwe animatie sprites moeten maken, met de vorige flare sprites als reference. Met het ‘final orb pick-up flare’ effect (zie plaatje linksonder) zijn de sprites van beide effects gecombineerd tot één groot laatste effect:

Scopi Drone – Shader Graph, VFX Graph & Particle System

Hierna was de Scopi Drone aan de beurt. Deze drone had VFX nodig voor zijn laser en eventuel stoom dat tijdens het schieten uit de ventilatie komt. Als volgt de moodboard:

Scopi Laserbeam VFX Moodboard

Hierbij begon ik met het leren werken met Unity shader graph om een animerende laser shader te maken voor het beam onderdeel van de VFX. Na een korte shader les van Alex Kentie ging ik het zelf uitproberen. De resultaten zijn als volgt:

Shader Graph van Laser Test 1
Laser Test 1
Bijgewerkt met Vertical Offset op de particles
Vertical Offset bijgewerkt en ook op laser zelf toegepast
Finishing Touches

Hierna volgde het importeren van deze shader in een VFX Graph en het maken van een muzzle effect aan het begin van de laser. Hierbij leerde ik dus voor het eerst met een VFX graph te werken. Het duurde even om uit te vogelen hoe je een shader in een VFX Graph krijgt, maar uiteindelijk is het volgende resultaat gekomen:

Scopi Drone met Beam & Muzzle VFX
LaserBeam VFX Graph
Muzzle VFX Graph

Met wat tweaken is de laser vfx roteerbaar en aanpasbaar gemaakt (het schoot eerst alleen maar naar rechts). Verder is Luuk Driessen met een collision effect aan de slag gegaan waarbij gebruik is gemaakt van een particle system. Resultaat hiervan is onderaan te zien:

Aanpasbare VFX Laserbeam
Laserbeam Collision VFX

Als laatst heb ik een charge-up VFX gemaakt voor de scopi laser en animated aircloud sprites hergebruikt voor een vent steam particle system:

Charge-Up VFX
Charge-Up VFX Graph
Vent Steam Particles

Magnetic Platform – Hover VFX Graph

De laatste VFX waar ik aan heb gewerkt is voor het Magnetic Platform. Het Magnetic Platform is een in-game object wat drones naar zich toe trekt. Het VFX idee hierbij was om iets te creeëren, vergelijkbaar met de scopi laserbeam, wat magnetisch overkomt. De moodboard is als volgt:

Magnetic Hover VFX Moodboard

Mijn eerste idee was om een fluctuerend plasma effect te maken met particles die naar het centrum worden getrokken (om een aantrekkingskracht na te bootsen). Dit fluctuerende plasma idee kwam voornamelijk uit een mock-up animatie die ik een tijdje terug voor de scopi drone had gemaakt:

Mock-Up animatie voor de Scopi Drone.

Je kan zien er dat boven het grijze platform een fluctuerend effect zit. Dit heb ik met VFX Graph proberen na te bootsen met het volgende resultaat (zie rechts):

Uiteindelijk is het fluctuerende effect geschrapt en vervangen door hergebruikte vfx ringen. Dit resulteerde uiteindelijk in de volgende versies (zie onderaan):

Magnetic Platform VFX Versie 1
Magnetic Platform VFX Versie 2
Magnetic Platform VFX Versie 3
Magnetic Platform VFX Versie 4
VFX Graph voor versie 4