Game Studio als hybride leeromgeving

NeoN Origins is ontstaan vanuit een idee van Berend Weij en Alex Kentie om het onderwijs betekenisvol in te richten, het vak van een game developer en een game artist leren door het te doen. In samenwerking met de projectgroep Hybride Leeromgevingen (HLO) van het Mediacollege Amsterdam (MA), hebben zij een gamestudio als HLO ingericht. Een hybride leeromgeving combineert het beste van zowel de school als de beroepspraktijk, waarbij de focus ligt op de leeromgeving als geheel en niet alleen op de individuele lerende. Het doel is om de overgang van onderwijs naar de beroepspraktijk beter te laten aansluiten door nieuwe vormen van samenwerking en het verweven van leer- en werkprocessen. De HLO stimuleert wendbaar vakmanschap en heeft een lerende cultuur, waardoor er in samenwerking met elkaar van hoge kwaliteit wordt geleerd en gewerkt.

In de game studio wordt er gewerkt aan een Game as a Service. Hierdoor werken studenten mee aan het echt product waar meerdere jaren aan wordt gewerkt. Inmiddels hebben al 60 verschillende developers en artists samengewerkt aan deze game.


Alex en Berend zijn hybride docenten, zij werken deels in het werkveld en delen hun kennis met de studenten. De studenten leren in deze directe samenwerking on-the-job vaardigheden. De docenten zijn zowel verantwoordelijk voor het onderwijs, als de commerciële en inhoudelijke sturing van de HLO en het product. Wil je meer weten over de gamestudio, of ben je geïnteresseerd in samenwerken? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Studenten geven aan dat zij in de game studio:

  • Leren in een team te werken.
  • Leren wat je niet op school leert.
  • Goed voorbereid zijn op stage / werk.
  • Hun soft en hard skills verbeteren
  • Meer motivatie dan voor school hebben (en er minder moe van worden..)

Gemiddeld geven de studenten uit de HLO Game Studio deze vorm van leren een ruime 9.
80% van de respondenten gaf aan meer te hebben geleerd in de Game Studio dan in reguliere lessen.