Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) – NeoN Origins

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) – NeoN Origins

Inleiding

Dit document is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor NeoN Origins. Het doel van deze RI&E is om potentiële werk gerelateerde risico’s in kaart te brengen en passende oplossingen voor te stellen om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen in een hybride leeromgeving.

Verantwoordelijke

Naam: Alex Kentie

Functie: Founder & Creative Director

Contactgegevens: alex@neonorigins.com

Sectie 1: Algemene Informatie

1.1 Bedrijfsinformatie

Naam Game Studio: NeoN Origins

Adres: Contactweg 36

Telefoonnummer:+31 643 113 297

E-mailadres: info@neonorigins.com

1.2 Werknemers

Aantal werknemers: 2

Type werknemers (vast, tijdelijk, freelancers): 1 vast, 1 freelance

Sectie 2: Werkgerelateerde Risico’s

2.1 Fysieke Risico’s

fysieke risico’s die verband houden met de werkzaamheden in de gamestudio:

In de gamestudio kunnen verschillende fysieke risico’s optreden die de gezondheid en het welzijn van medewerkers kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk om deze risico’s te identificeren en passende maatregelen te nemen om ze te beheersen. Enkele van de mogelijke fysieke risico’s zijn:

2.1.1 Ergonomische Risico’s

Ergonomische risico’s hebben betrekking op de inrichting van werkplekken en apparatuur die de fysieke gezondheid van medewerkers kunnen beïnvloeden. Deze risico’s kunnen leiden tot musculoskeletale aandoeningen (MSA), zoals rugpijn, nekpijn, en RSI (Repetitive Strain Injury). Enkele specifieke ergonomische risico’s in de gamestudio zijn:

Onjuiste stoel- en tafelhoogte: Als de stoelen en tafels niet goed zijn afgesteld, kunnen medewerkers last krijgen van rug- en nekpijn.

Onvoldoende monitorpositie: Verkeerd geplaatste monitoren kunnen leiden tot nek- en oogbelasting.

Langdurig zitten: Het lange uren achter een computer zitten kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Het is belangrijk om regelmatig pauzes te nemen en beweging te stimuleren.

2.1.2 Gebruik van Beeldschermen

Het gebruik van beeldschermen is inherent aan game-ontwikkeling, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen voor de visuele gezondheid van medewerkers. Enkele potentiële risico’s zijn:

Oogvermoeidheid: Langdurig werken op beeldschermen zonder voldoende pauzes kan leiden tot oogvermoeidheid en visuele stress.

Verkeerde schermhelderheid en contrast: Slecht afgestelde schermen kunnen de oogbelasting vergroten.

Onvoldoende verlichting: Onvoldoende verlichting kan leiden tot vermoeide ogen.

2.1.3 Gevaarlijke Apparatuur

Binnen de gamestudio kunnen geavanceerde apparatuur en hardware worden gebruikt. Het gebruik van deze apparatuur kan risico’s met zich meebrengen, zoals:

Elektrische veiligheid: Risico op elektrische schokken als gevolg van slecht onderhouden of beschadigde elektrische apparatuur.

Hitteontwikkeling: Oververhitting van computerapparatuur kan leiden tot brandgevaar en gezondheidsproblemen voor medewerkers.

Beperkte ruimte: Krappe werkruimtes met veel apparatuur kunnen leiden tot struikelgevaar en ongemak.

2.1.4 Brandveiligheid

Brandveiligheid is van essentieel belang in de gamestudio. Enkele relevante risico’s zijn:

Overbelasting van stopcontacten: Te veel apparaten op één stopcontact kunnen oververhitting veroorzaken en brandgevaar opleveren.

Onvoldoende brandblusapparatuur: Als er geen brandblusapparatuur aanwezig is of als medewerkers niet weten hoe ze deze moeten gebruiken, kan dit de reactietijd in geval van een brand vertragen.

Slechte opslag van ontvlambare materialen: Ontvlambare materialen moeten op de juiste wijze worden opgeslagen om brandgevaar te minimaliseren.

Het is essentieel om deze fysieke risico’s te identificeren en passende preventieve maatregelen te nemen om de gezondheid en veiligheid van medewerkers in de gamestudio te waarborgen. Dit kan onder andere het implementeren van ergonomische werkplekken, het verstrekken van juiste instructies voor het gebruik van beeldschermen en het handhaven van brandveiligheidsmaatregelen omvatten.

2.2 Psychosociale Risico’s

Psychosociale risico’s hebben betrekking op de sociale en psychologische aspecten van het werk en kunnen de mentale gezondheid van medewerkers beïnvloeden. Enkele mogelijke psychosociale risico’s in een gamestudio zijn:

2.2.1 Werkdruk en Stress

Het creatieve proces in game-ontwikkeling kan leiden tot hoge werkdruk en stress bij medewerkers. Enkele specifieke risico’s zijn:

Strakke deadlines: Het werken aan projecten met strakke deadlines kan leiden tot stress en overbelasting.

Hoge verwachtingen: Hoge verwachtingen van de kwaliteit van het werk kunnen druk uitoefenen op medewerkers.

Onvoorspelbare werktijden: Onregelmatige werktijden kunnen de balans tussen werk en privé verstoren en stress veroorzaken.

2.2.2 Conflicten en Communicatieproblemen

In een creatieve omgeving kunnen conflicten en communicatieproblemen ontstaan, wat de werksfeer kan aantasten. Enkele risico’s zijn:

Interne conflicten: Conflicten tussen teamleden kunnen leiden tot spanningen en verminderde productiviteit.

Slechte communicatie: Gebrek aan duidelijke communicatie kan misverstanden en verwarring veroorzaken.

2.3 Veiligheidsrisico’s

Veiligheidsrisico’s hebben betrekking op fysieke gevaren en ongevallen die zich kunnen voordoen in de gamestudio. Enkele mogelijke veiligheidsrisico’s zijn:

2.3.1 Brandgevaar

In de gamestudio kunnen brandgevaarlijke situaties ontstaan, zoals:

Elektrische apparatuur: Oververhitting van elektrische apparatuur kan brand veroorzaken.

Ontvlambare materialen: Slechte opslag van ontvlambare materialen kan brandgevaar opleveren.

2.3.2 Onvoldoende Evacuatieplannen

In geval van een noodsituatie is het belangrijk dat medewerkers de studio veilig kunnen verlaten. Risico’s zijn onder meer:

Onvoldoende evacuatieplannen: Gebrek aan duidelijke evacuatieplannen kan leiden tot verwarring in geval van brand of een andere noodsituatie.

Geblokkeerde uitgangen: Blokkades bij de uitgangen kunnen de evacuatie vertragen.2.4 Risico’s voor Hybride Werken

Specificeer risico’s die specifiek verband houden met het hybride werken, zoals thuiswerkrisico’s, cybersecurity, etc.

2.4 Hybride werken

Hybride werken brengt specifieke risico’s met zich mee, met name voor degenen die vanuit huis werken. Enkele relevante risico’s zijn:

2.4.1 Gegevensbeveiliging

Bij hybride werken is er een verhoogd risico op inbreuk op gegevensbeveiliging. Risico’s zijn onder meer:

Onveilige thuisnetwerken: Onvoldoende beveiligde thuisnetwerken kunnen leiden tot gegevensinbreuken.

Onjuist gebruik van apparaten: Medewerkers moeten zich bewust zijn van veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van persoonlijke apparaten voor werkdoeleinden.

2.4.2 Werk-privébalans

Medewerkers kunnen moeite hebben om een gezonde balans te vinden tussen werk en privé bij hybride werken, wat kan leiden tot stress en overbelasting.

Gebrek aan scheiding tussen werk en privé: Het kan moeilijk zijn om werk en privé gescheiden te houden in een thuiswerkomgeving.

Onvoldoende pauzes: Medewerkers kunnen geneigd zijn om overuren te maken als gevolg van het ontbreken van een duidelijke scheiding tussen werk en privé.

Sectie 3: Evaluatie van Risico’s

3.1 Risicoscore

Fysieke Risico’s

Ergonomische Risico’s: M

Gebruik van Beeldschermen: L

Gevaarlijke Apparatuur: L

Brandveiligheid: M

Psychosociale Risico’s

Werkdruk en Stress: L

Conflicten en Communicatieproblemen: M

Isolatie bij Hybride Werken: M

Veiligheidsrisico’s

Brandgevaar: M

Onvoldoende Evacuatieplannen: L

Risico’s voor Hybride Werken

Gegevensbeveiliging: M

Werk-privébalans: M

3.2 Prioriteit

Fysieke Risico’s

Ergonomische Risico’s: Matige Prioriteit

Gebruik van Beeldschermen: Matige Prioriteit

Gevaarlijke Apparatuur: Lage Prioriteit

Brandveiligheid: Hoge Prioriteit

Psychosociale Risico’s

Werkdruk en Stress: Hoge Prioriteit

Conflicten en Communicatieproblemen: Matige Prioriteit

Isolatie bij Hybride Werken: Matige Prioriteit

Veiligheidsrisico’s

Brandgevaar: Matige Prioriteit

Onvoldoende Evacuatieplannen: Lage Prioriteit

Risico’s voor Hybride Werken

Gegevensbeveiliging: Hoge Prioriteit

Werk-privébalans: Matige Prioriteit

Sectie 4: Beheersmaatregelen

4.1 Preventieve Maatregelen

Fysieke Risico’s

Ergonomische Risico’s:
Er zijn ergonomische en verstelbare stoelen aangeschaft om de juiste houding te bevorderen.

We wijzen onze medewerkers op de juiste ergonomische praktijken en het belang van regelmatige pauzes voor beweging.

Gebruik van Beeldschermen:
Medewerkers worden geacht om regelmatige scherm- en oogpauzes te nemen om oogvermoeidheid te verminderen.

Er is voldoende verlichting aanwezig en medewerkers kunnen de helderheid en het contrast van de schermen naar voorkeur aanpassen.

Moedig het gebruik van blauwlichtfilterbrillen aan voor medewerkers die langdurig beeldschermen gebruiken.

Gevaarlijke Apparatuur:
We controleren regelmatig de elektrische apparatuur om defecten en oververhitting te voorkomen.

De ruimte heeft te openen ramen en deuren naar buiten om de temperatuur van de werkruimte te reguleren en oververhitting te voorkomen.

Brandveiligheid:
In de gang naast het kantoor staan brandblussers, brandmelders en nooduitgangen op strategische locaties in het gebouw.

Er zijn duidelijke evacuatieplannen evacuatieprocedures opgesteld door Mediacollege Amsterdam (de eigenaar van het pand).

Psychosociale Risico’s

Werkdruk en Stress:
Wij doen 2/3 wekelijkse beoordelingen en herzieningen van projectplanningen om realistische deadlines vast te kunnen stellen.

Wij bieden 2/3 wekelijkse retrospectives aan, waarbij we ingaan op stressmanagement en time management.

NeoN Origins moedigt een open communicatie aan en laat medewerkers weten dat ze hulp kunnen zoeken bij overmatige stress, daarnaast staan we in nauw contact met de stagebegeleiders van de school.

Conflicten en Communicatieproblemen:
NeoN Origins faciliteert effectieve communicatie binnen het team en zorgt voor een open feedbackcultuur.

Wij bieden conflictbeheersingsprotocollen en bemiddeling aan wanneer dat nodig is.

Wij bieden regelmatige teambuildingactiviteiten, waaronder een 2/3 weekse borrel om de relaties tussen medewerkers te versterken.


Isolatie bij Hybride Werken:

We zorgen voor heldere communicatiekanalen (Slack) en beschikbaarheid van leidinggevenden voor vragen en ondersteuning.

2.3 Veiligheidsrisico’s

Brandgevaar:
De pandeigenaren/afnemers zorgen voor regelmatige inspectie en onderhoud van elektrische systemen om oververhitting te voorkomen.

Wij houden brandbare materialen gescheiden en bewaren ze in aangewezen ruimtes.

De pandeigenaren/afnemers trainen aanwezige medewerkers in het gebruik van brandblusapparatuur en evacuatieprocedures.

Onvoldoende Evacuatieplannen:
De pandeigenaren stellen duidelijke evacuatieplannen op met aangewezen verzamelplaatsen.

De pandeigenaren oefenen regelmatig evacuatieoefeningen met alle medewerkers/huurders.

De pandeigenaren/afnemers zorgen ervoor dat alle medewerkers/afnemers op de hoogte zijn van de locatie van nooduitgangen en brandblussers.


2.4 Risico’s voor Hybride Werken

Gegevensbeveiliging:
NeoN Origins werkt met One Drive en Github, waarbij strikte beveiligingsprotocollen voor gegevensopslag en -overdracht, inclusief versleuteling zijn geimplementeerd.

Neon Origins verstrek een handleiding aan medewerkers en moedigt veilig online gedrag aan.

Werk-privébalans:
NeoN Origins stelt duidelijke richtlijnen voor werktijden en pauzes op.

NeoN Origins moedigt medewerkers aan om regelmatig pauzes te nemen en tijd te besteden aan ontspanning en herstel.

4.2 Beschermingsmiddelen

Ergonomische Beschermingsmiddelen

Ergonomische stoelen: Deze beschermingsmiddelen helpen medewerkers om een gezonde en comfortabele werkhouding te behouden.

Brandveiligheidsmiddelen

Brandblussers: Er zijn voldoende brandblussers op strategische locaties in de studio en medewerkers weten hoe ze deze moeten gebruiken.

Beschermingsmiddelen voor Hybride Werken

Beveiligde toegangsmiddelen: Voor medewerkers die vanuit huis werken, worden veilige toegangsmiddelen gebruikt, zoals beveiligde communicatieplatforms en online repositories.

Sectie 5: Planning en Opvolging

5.1 Planning van Maatregelen

Ergonomische Risico’s

Maatregel: Aanschaf van ergonomische stoelen en verstelbare werktafels.

Planning: Elke keer als een nieuwe stoel nodig is.

Verantwoordelijke: Facilities Manager van de pandeigenaren.

Opvolging: Reguliere inspectie van de werkplekken om ervoor te zorgen dat ergonomische aanpassingen correct worden gebruikt.

Gebruik van Beeldschermen

Maatregel: Implementeer regelmatige scherm- en oogpauzes.

Planning: Onmiddellijk invoeren.

Verantwoordelijke: Directors NeoN Origins.

Opvolging: Monitoring van naleving en evaluatie van de effectiviteit van pauzes.

Brandveiligheid

Maatregel: Plaats brandblussers, brandmelders en nooduitgangen op strategische locaties.

Planning: gedaan

Verantwoordelijke: Facilities Manager van de pandeigenaren.

Opvolging: Regelmatige inspectie en onderhoud van brandveiligheidsapparatuur.

5.2 Verantwoordelijken

Facilities Manager: Verantwoordelijk voor de implementatie van fysieke maatregelen, waaronder ergonomische aanpassingen en brandveiligheid.

Directors NeoN Origins: Verantwoordelijk voor het handhaven van scherm- en oogpauzes en het waarborgen van de gezondheid van hun teamleden.

5.3 Bijstelling

Bijstelling: Op basis van de evaluatieresultaten worden de maatregelen indien nodig aangepast. Dit kan onder andere het bijwerken van trainingen, herziening van procedures, of aanvullende maatregelen omvatten.