Huishoudelijk reglement – NeoN Origins

Huishoudelijk Reglement – NeoN Origins

Introductie en achtergrond

NeoN Origins is ontstaan vanuit het idee van Berend Weij en Alex Kentie om onderwijs en het werkveld te laten versmelten. NeoN Origins functioneert niet alleen als een innovatieve gamestudio maar dient ook als een hybride leeromgeving. Deze unieke aanpak combineert het beste van onderwijs en de beroepspraktijk.

Bedrijfscultuur

Bij NeoN Origins staat leren centraal. We geloven in wendbaar vakmanschap en hebben een cultuur waarin continu leren en samenwerken essentieel zijn. Iedereen, van studenten tot stagiairs en professionals, draagt bij aan de game die als een ‘Game as a Service’ wordt ontwikkeld. We streven ernaar een omgeving te creëren waarin alle betrokkenen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.

Belangrijke Contactpersonen

Alex Kentie – Art Director
Alex@neonorigins.com

Berend Weij – Technical Director
Berend@neonorigins.com

Algemeen

Elke stagiair dient zich te houden aan de in dit reglement vastgestelde regels.
Bij binnenkomst dient de stagiair kennis te nemen van dit reglement en zich hieraan te committeren.

Werktijden

De standaard werktijden zijn van 09.00 tot 16.30 uur, tenzij anders overeengekomen.
Pauze is van 12.00 tot 13.00 uur.
Bij verhindering of ziekte dient de stagiair zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór aanvang van de werkdag, de begeleider en de praktijkopleider te informeren.

Werkplek

Elke stagiair krijgt een eigen werkplek toegewezen. Deze dient netjes en geordend te worden gehouden.

Veiligheid

Het is verplicht om de veiligheidsinstructies, die bij de start van de stage worden gegeven, strikt op te volgen.
Bij het waarnemen van onveilige situaties dient dit direct gemeld te worden bij de begeleider.

Geheimhouding

Stagiairs dienen vertrouwelijke informatie die tijdens de stageperiode is verkregen, geheim te houden, ook na het beëindigen van de stage.

Begeleiding

Elke stagiair wordt gekoppeld aan een begeleider binnen de studio.
Wekelijks vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen de stagiair en de begeleider.

Gedrag en omgangsvormen

Respect en professionaliteit in de omgang met collega’s, andere stagiairs en externen is vereist.
Ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie, wordt niet getolereerd.

Gebruik van apparatuur en software

Het is alleen toegestaan om software en apparatuur te gebruiken voor werk gerelateerde taken.
Het is verboden om ongeautoriseerde software te installeren of te gebruiken.

Evaluatie en feedback

Aan het einde van de stageperiode vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de stagiair, de begeleider en eventueel de praktijkopleider.

Bij overtreding van de regels

Overtreding van het reglement kan leiden tot maatregelen, variërend van een waarschuwing tot het beëindigen van de stage.